Powrót

Nabór do projektu  „Czas na Karierę”

Marzec 28, 2017

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do II edycji projektu  „Czas na Karierę” realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 03.04.2017 r.- 24.04.2017r.

 

Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.  


Projekt obejmuje osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego.


W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcie  zatrudnienia w skład, którego wchodzi:


Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
Szkolenia miękkie oraz zawodowe wg potrzeb kończone uzyskaniem certyfikatu;
Pośrednictwo pracy i doradztwo kariery;
Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy;
6 – miesięczne staże na stanowiskach pracy zgodnych z ukończonym certyfikowanym szkoleniem zawodowym – 1750zł/mc; 
Wsparcie Trenera kariery przez cały okres uczestnictwa w projekcie. 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!


Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:
a) osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – pokój 307, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30;


b) pocztą/kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne na następujących stronach internetowych: 


www.czasnakariere.com.pl  www.rarr.rzeszow.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 209
       17 86 76 232

 

plakat Czas na karierę rekrutacja II edycja


 


Jedna myśl na temat “Nabór do projektu  „Czas na Karierę””

  1. Jan-Rol napisał(a):

    Wszyscy czytający powinni wziąć pod rozwagę, bo takie możliwości nie będą zdarzać się często.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Kucab Heron maszyny