Powrót

III Przeworski Bieg Mikołajkowy

Listopad 25, 2016

biegZapraszamy serdecznie na III Przeworski Bieg Mikołajkowy, który w tym roku odbędzie się 3. grudnia.

Dystans dla każdego – tylko 1km.


Zapisy (tylko w dniu biegu!) rozpoczniemy o godz. 11:00 a start zaplanowano na godz. 13:00.

Podczas imprezy kwestować będziemy na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Rakszawie.

Dla każdego uczestnika gwarantowany bogaty pakiet startowy i jak zwykle wspaniałe nagordy do wylosowania po biegu.
Zapraszamy!

Szczegóły w Regulaminie akcji „III Przeworski Bieg Mikołajkowy”

1. Organizatorzy: Przeworska Grupa Biegowa
– Patronat: Burmistrz Miasta Przeworska, MOK Przeworsk, MOSiR Przeworsk
– Partnerzy: Intermarche Przeworsk, Restauracja Terapia
– Sponsorzy:EZBIT, HERON, Sklep „Uniwers” 4F Outhorn, DOM CARPATIA
-Patronat medialny: Twoje Miasto Przeworsk

2. Cel imprezy:
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
– zbiórka charytatywna na Dom Dziecka w Rakszawie Fundacji WZRASTANIE
– promocja Miasta Przeworska
– integracja mieszkańców Miasta Przeworska

3. Informacje na temat biegu:
– Akcja odbędzie się na terenie parkingu sklepu InterMarche przy ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku w dn. 3. grudnia 2016r. W godz. 11:00 – 13:30
– W trakcie akcji prowadzona będzie zbiórka do puszek na rzecz Domu Dziecka w Rakszawie, dlatego zachęca się wszystkich uczestników o przygotowanie datków na ten cel
– Bieg odbędzie się na dystansie ok. 1km (1000m)
– Bieg nie ma charakteru rywalizacji sportowej, nie przewiduje się pomiaru czasu i klasyfikacji końcowej, liczy się sam udział

Program akcji:
– 11:00-12:50 Zapisy uczestników i rozdanie pakietów startowych
– 12:50 -13:00 Rozgrzewka
– 13:00 START Biegu
– 13:20 Losowanie nagród

4. Zapisy i uczestnictwo:
– Zapisy na bieg prowadzone będą w dniu biegu tj. 3.12.2016r. W godzinach 11:00 – 12:50
– Dane niezbędne do zapisu: imię i nazwisko, wiek
– Nie ma ograniczeń wiekowych co do zapisów
– Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod warunkiem okazania pisemnej zgody opiekunów prawnych lub pod ich nadzorem w trakcie biegu
– Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność
– Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
– Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników (200)

5. Świadczenia i nagrody:
– Każdy uczestnik otrzyma przed startem czapkę św. Mikołaja, w której zobowiązany jest biec w trakcie akcji
– Każdy uczestnik otrzyma słodki upominek na mecie
– Po biegu wśród uczestników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe
– Organizator postara się o dodatkowe atrakcje i świadczenia dla uczestników (w zależności od hojności sponsorów)

6. Informacje dodatkowe:
– Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
– Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
– Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki (kolizje) mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące oraz osoby związane z przeprowadzeniem biegu nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
– Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
– W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
tel. 661 699 368


Szczegóły na FB Wydarzenia
Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Kucab Heron maszyny