Powrót

Z ludźmi trzeba rozmawiać- Sieniawa

Marzec 18, 2014

Podstawą funkcjonowania każdego sprawnego samorządu jest ścisła współpraca z jego mieszkańcami. Wynika to ze starej nie podważalnej zasady iż ?z ludźmi trzeba rozmawiać”. Tylko ta droga gwarantuje jego sprawne funkcjonowanie dla dobra nas wszystkich. W swojej pracy staramy się jak najwięcej rozmawiać ze swoimi mieszkańcami. To oni są dla nas inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań. Ich potrzeby mobilizują do wytężonej pracy, a zadowolenie daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Kilka razy w roku spotykamy się w poszczególnych miejscowościach aby wsłuchać się w głosy zarówno tych którzy identyfikują się z naszymi działaniami, jak i z tymi którzy są przeciwnego zdania. Te wszystkie głosy pozwalają na podejmowanie najbardziej trafnych decyzji. Oczywiście nie ma idealnych rozwiązań dla wszystkim ale w każdym działaniu należy być odważnym i konsekwentnym. 


Niedziela 2 marca była ostatnim dniem spotkań Burmistrza oraz pracowników urzędu z mieszkańcami miasta i gminy. Z uwagi na to iż rok 2014 jest rokiem wyborczym Burmistrz w swoich sprawozdaniach starał się dokonać szerszej analizy zrealizowanych, trwających oraz planowanych w najbliższej przyszłości inwestycji, oraz wszelkich innych przedsięwzięć podejmowanych w zakresie społeczno-gospodarczego funkcjonowania gminy. Była to również okazja do pochwalenia się sukcesami ale również dyskusji o tym na co należy zwrócić uwagę w najbliższej przyszłości. Nasze spotkania, które rozpoczęliśmy w sołectwie Paluchy oraz Leżachów już na początku lutego , odbywały się w dni wole od pracy, tak aby umożliwić uczestnictwo w nich jak największej liczbie osób. W ich trakcie mieszkańcy z wielkim zrozumieniem i uznaniem odnieśli się do dotychczasowych działań podejmowanych przez władze samorządowe, dziękując za dotychczasowe inwestycje i prosząc o kolejne. Oczywiście można było zauważyć ogromną różnicę w oczekiwaniach społecznych, jeżeli chodzi pierwszą czy początek drugiej kadencji. W tamtych latach w ramach dyskusji z mieszkańcami powstawała, nie kończąca się, lista zadań niezbędnych do natychmiastowej realizacji. W każdym kolejnym roku ilość wniosków czy wręcz żądań zdecydowanie topniała, aby w roku 2014 stać się zbiorem bardzo , można powiedzieć, błahych czy banalnych problemów. W wielu przypadkach kiedy głos należał do zebranych, sala milczała. Wszystko to utwierdzało i utwierdza nas w przekonaniu iż droga która wybraliśmy jest właściwą. Plany co do realizacji zadań w najbliższym czasie min. kanalizacji w miejscowościach Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Rudka, budowa strażnicy OSP w Sieniawie, Czercach, remizo-świetlić w Paluchach, Dybkowie, przebudowa w Leżachowie, Wylewie ,zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz budowa dodatkowego boiska przy stadionie miejskim , przebudowa dróg w Sieniawie (ul. Sobieskiego), Rudce, Czerwonej Woli, Dobrej, Piganach, Leżachowie, Czercach niemalże całkowicie pokrywały się z oczekiwaniami uczestników zebrań. Najbardziej nurtująca zebranych była kwestia rowów, chociaż i w tej materii zrobione zostało już wiele, oraz drobnych inwestycji w zakresie chodników, oświetlenia czy ustawienia znaków drogowych. 


Oczywiście zdajemy sobie sprawę iż nie należy popadać w huraoptymizm, gdyż wiele dużych przedsięwzięć jeszcze przed nami. Na ich realizację jednak niezbędne są środki zewnętrze na które liczymy w ramach kolejnej perspektywy finansowej dla Polski 2014-2020. Mając w pamięci nasze sukcesy na tym polu w poprzednim rozdaniu jesteśmy w tym względzie pełni optymizmu. Na dzień dzisiejszy jednak musimy wykazać się cierpliwością i w jak najlepszy sposób przygotować się do przyszłych aplikacji, co tez czynimy. Od naszych mieszkańców oczekujemy zrozumienia sytuacji i zapewniamy iż ich oczekiwania zostaną w najbliższej przyszłości zaspokojone. 

Jerzy Mazur1403140321324835

źródło: http://www.sieniawa.pl/


Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Heron maszyny Kucab