Powrót

Prezydent Komorowski z wizytą w Zarzeczu

Maj 16, 2013

W czwartek Prezydent Bronisław Komorowski w ramach wizyty na Podkarpaciu odwiedził Zarzecze koło Przeworska, gdzie spotkał się z młodzieżą i lokalną społecznością.

Prezydent zwiedził między innymi Zespół pałacowo- parkowy Dzieduszyckich, który to, kilka lat temu potomkowie Magdaleny z Dzieduszyckich- Morskiej przekazali gminie, by służył celom edukacyjnym i kulturalnym.

Spotkanie rozpoczęło się w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa, gdzie uroczyście powitał gości Wójt gminy Zarzecze Wiesław Kubicki. W kolejnych wystąpieniach spadkobiercy rodu Dzieduszyckich wraz z Izabelą Dzieduszycką przedstawili historię swego rodu.

W trakcie swego przemówienia Prezydent, poruszył problem wojennych i powojennych przesiedleń, które pozbawiły wielu Polaków domu, ziemi a co za tym idzie bardzo ważnego prawa do małej ojczyzny. Jestem rzecznikiem, także i reprywatyzacji poprzez rekompensaty i będę, bo uważam, że naród musi dążyć do sprawiedliwych rozwiązań i wyrównania rachunków z przeszłości- mówił. Sam Prezydent wspominał, że musiał dorastać jak stwierdził bez poczucia przynależności do małej ojczyzny- Moja mała ojczyzna została daleko, daleko na Wschodzie- mówił. Zwracając się do obecnej młodzieży apelował, by kochali swą małą ojczyznę w sposób szczególny.

Na koniec, Prezydent Komorowski skierował również szczególne podziękowania nestorce rodu Izabeli Dzieduszyckiej, która jak stwierdził kierując się wspaniałomyślnym gestem potrafiła zrobić użytek na rzecz społeczeństwa.

Prócz wizyty w Zarzeczu, w czwartek Prezydent otworzył na Uniwersytecie Rzeszowskim Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, zwiedził również przejście graniczne w Medyce.

Kilka słów o zespole Pałacowym w Zarzeczu…

Dzieduszyccy to polski ród szlachecki pieczętujący się herbem Sas. Nazwisko swoje wzięli od miejscowości Dzieduszyce k. Żydaczowa, gdzie pojawiają się w 1400 roku.Zamieszkując ziemię lwowską, Dzieduszyccy skupiali się w kilku najważniejszych ośrodkach, które stały się siedzibami rodowymi. Był to przede wszystkim Lwów, Poturzyca, Tarnawatka, Pieniaki, a od końca XVIII w. również Zarzecze. 

Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu powstał z inicjatywy Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej w latach 1817-1819. W okresie swojej świetności pałac posiadał pięknie wykończone wnętrza. Charakteryzowała go bogata ornamentyka utrzymana w jasnej tonacji barw, marmurowe kominki, alabastrowe figury sprowadzone z Włoch, kolekcja rzeźb, figur i obrazów oraz meble wykonane przez miejscowych rzemieślników. Dzięki hrabinie Zarzecze stanowiło wraz z Łańcutem i Przeworskiem ośrodek życia towarzyskiego i kulturalnego w regionie.  Park romantyczny w Zarzeczu jest jednym z najstarszych na terenie powiatu przeworskiego.

0

Zdjęcia tutaj

Aurelia Kubas

Informacje o zespole pałacowym w Zarzeczu zaczerpnięte z www.muzeum-jaroslaw.pl


Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Kucab Heron maszyny