Powrót

Wywiad z Burmistrzem Miasta Przeworska Marią Dubrawską-Lichtarską cz.3

Kwiecień 26, 2013

 

Część III

 

Życie kulturalne i sportowe

 

Pamiętaliśmy także o pozostałych dziedzinach życia: kulturze i sporcie.

Dwukrotnie, w rocznicę urodzin znanego reżysera Janusza Morgensterna, który uczęszczał do przeworskiego gimnazjum, odbył się wieczór filmowy poświecony jego twórczości. Niestety, zainteresowanie mieszkańców było nikłe, dlatego korzystając z okazji chciałabym zachęcić do uczestnictwa przeworszczan w tych wydarzeniach.

Wprowadziliśmy do kalendarza imprez miejskich sylwestra na rynku, majówkę i na szerszą skalę obchody Dnia Dziecka. W rzeczywistości nie było w mieście wydarzenia, imprezy, zawodów, w których miasto nie zaznaczyłoby swojego udziału. W organizowanych wydarzeniach kulturalnych wspieraliśmy finansowo i merytorycznie zarówno stowarzyszenia, związki, organizacje jak i instytucje. Podobnie rzecz się ma ze sportem. Na naszą pomoc mogą liczyć różne dyscypliny: od piłki nożnej i ręcznej, siatkówki, pływania, karate po szachy. Z dumą patrzę na nazwę naszego miasta ukazująca się w największych ośrodkach sportowych w Polsce i za granicą.

W galerii w Miejskiego Ośrodka Kultury cyklicznie organizowano wystawy, gdzie mieszkańcy mają możliwość zaprezentowania swoich prac. Całkiem niedawno swe prace prezentował p. Krzysztof Urban, czy wcześniej p. Agnieszka Wajda, a harcerze na czele z p. Agnieszką Bernacką zaprezentowali niezwykłe ekspozycje z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Pamiętając o młodych sportowcach przystąpiliśmy do programu ?Moje boisko ? Orlik 2012?. Obiekt użytkowany jest już przez mieszkańców. Do ich dyspozycji oddaliśmy boisko do piłki nożnej oraz boisko wielo-funkcyjne, którego nawierzchnia została wykonana z poliuretanu w technologii typu EPDM. Całość została wyposażona w zaplecze techniczne, tj. bramki do piłki nożnej, tablice do koszykówki wraz z konstrukcją. Łączna wartość wykonanych robót – 825 tys. zł, z czego dotacja z Ministerstwa Sportu wynosi 545 000 zł. Wykonawcą obiektu była firma ?AKAR? z Rzeszowa, która potwierdziła 60 miesięczną gwarancją wykonany zakres robót.

 

By częściowo odpowiedzieć na bezpodstawne zarzuty, iż nie dbam o rozwój sportowy miasta, wymienię wielkość dotacji udzielonych w latach 2008- 2012 na rzecz stowarzyszeń sportowych:

 

Stowarzyszenie

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

MKS Orzeł ?Przeworsk?

180 000 zł

152 500 zł

170 852 zł

209 300 zł

190 000 zł

166 000 zł

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej ?Orzeł?

15 000 zł

47 500 zł

47 000 zł

63 000 zł

68 000 zł

66 000 zł

Centrum Szkolenia Sportowego
Dzieci i Młodzieży ?Orzełek?

0,00 zł

3 200 zł

7 500 zł

17 400 zł

13 756 zł

27 000 zł

Dodam również, że w tym roku dofinansuję zakup maty tatami dla karateków (60 % kosztów), którzy do tej pory takową wypożyczali. Pozostałe 40 % mam nadzieję uda się pozyskać od sponsorów.
Przyjmując wszystkie patronaty nad imprezami organizowanymi przez stowarzyszenia i organizacje zawsze zapewniamy nagrody, puchary, często zwracamy koszty transportu.

Będę starała się również o pozyskanie funduszy z Ministerstwa Sportu na naprawę niecki otwartego i krytego basenu. Zaangażuję w pomoc posłów Podkarpacia. Będę dążyła, by ten cel zrealizować.

 

Ustawa śmieciowa

 

Realizujemy nową ustawę? śmieciową:, która wprowadza nowatorskie zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W połowie listopada 2011 r. W urzędzie odbyła się konferencja pt. ?Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi?, która przybliżyła te zagadnienia mieszkańcom i służbom komunalnym. Jak wiemy, realizacja nowej ustawy wzbudza wiele kontrowersji.

 

Tesco

 

28 lutego 2013 r. została wydana decyzja określająca warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku usługowo-handlowego przy ul. Lwowskiej. W decyzji nie zostało ustalone, jaka sieć handlowa będzie ten obiekt użytkowała. Wymogi ustawowe zostały spełnione, a zamierzenie inwestycyjne zostało pozytywnie uzgodnione z właściwymi organami. Wobec powyższego brak było podstaw do odmowy.

Chciałam jednak zaznaczyć, że pozyskiwanie inwestorów jest dla mnie priorytetem. Wyszłam już z inicjatywą uchwałodawczą o częściowych zwolnieniach z podatku od nieruchomości inwestora, który wszedłby, co ważne, z nową inwestycją. Nie mówię tu o usługach bankowych czy handlu, ale o działalności przemysłowej i produkcyjnej.

Obwodnica

 

Nieustannie zabiegam o pozyskanie środków na jej budowę. Miałam nawet możliwość rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem. Niestety, proponowane zmiany nie spotkały się z aprobatą. Wszystko jeszcze przed nami. Aczkolwiek, ważność decyzji środowiskowych tej inwestycji upływa w 2014 roku i nie są dla mnie pocieszające stwierdzenia pana premiera, że decyzje te można przedłużyć, a to dlatego, że będzie się to wiązało z dodatkowymi dla nas kosztami. W sprawę obwodnicy Przeworska zaangażowałam również podkarpackich parlamentarzystów.

 

Oświata

 

50 % budżetu miasta to działania związane z oświatą ? pomimo subwencji, dopłacamy do niej z budżetu 10 mln zł. Wszyscy muszą mieć świadomość, że czasami musimy podejmować trudne decyzje. Chciałabym się spotkać ze zrozumieniem ze strony przede wszystkim rodziców dzieci uczęszczających do szkół. Na dzisiaj propozycje łączenia klas wydają się być nieuniknione. W obecnej rzeczywistości żadna szkoła nie może sobie pozwolić na 16- czy o 20-osobowe klasy. Muszę jednocześnie podkreślić, iż nasze jednostki są na bardzo wysokim poziomie i oceniam pracę nauczycieli bardzo pozytywnie. Umiejętnie łączą pielęgnowanie tradycji z przekazem wiedzy o współczesności, a dzieci aktywnie uczestniczą w wielu akcjach na naszym terenie.

 

Podsumowanie

Podsumowując, chcę zaznaczyć, że objęłam urząd w bardzo trudnej sytuacji finansowej i organizacyjnej miasta. Działania podjęte od chwili objęcia przeze mnie funkcji burmistrza koncentrowały się na zmniejszeniu niebezpiecznego dla budżetu gminy deficytu finansowego oraz szukaniu środków pozwalających na obsługę zadłużenia, spłatę zobowiązań z tytuł rozpoczętych inwestycji, jak również w miarę stabilne funkcjonowanie instytucji samorządowych, przy jednoczesnym wprowadzaniu działań dyscyplinujących wydatki bieżące. Odnosząc się do polemiki, która ukazała się w Życiu Podkarpackim, chcę podkreślić, że budżet na rok 2013, wbrew oczekiwaniom niektórych, został uchwalony nie przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a przez radę i to jednogłośnie, po otrzymaniu od RIO pozytywnej o nim opinii. Zadłużenie miasta jest stale kontrolowane i obecnie utrzymuje się na poziomie 50%, a kredyty zaciągane są na inwestycje i zawsze uchwalane przez radę.

W ciągu dwóch lat zmodernizowaliśmy i wyremontowaliśmy blisko 16 400 mb dróg. Na tzw. schetynówkę powiatową wydatkowaliśmy 1 960 000 zł.

Pozyskaliśmy dotacje na:

 • tzw. schetynówkę miejską: 588 000 zł (wkład własny: 1 233 347 zł)

 • projekt ?Za stacją?: 1 860 861,54 zł (wkład własny: 2 164 481,14 zł)

 • modernizację dworku z Krzeczowic i domu Gackiego: 1 197 219,90 zł (wkład własny: 521 143,10 zł)

 • termomodernizację obiektów użyteczności publicznej: 1 423 416,52 zł (wkład własny: 367 901,36)

 • rewitalizację ratusza: 3 076 930,70 (wkład własny: 793 777,99)

 • modernizację stacji uzdatniania wody: 2 999 483,69 (wkład własny: 1 998 178,68)

 • termomodernizację obiektów użyteczności publicznej: 1 110 419,03 zł (wkład własny: 336 979,76 zł)

 • rewaloryzację istniejącego budynku przy ul. Kilińskiego 25: 100 000 zł (wkład własny: 100 000 zł)

 • remont kamienicy przy ul. Rynek 2: 20 000 zł (wkład własny: 20 000 zł)

 • konserwację 3 zabytkowych nagrobków: 10 000 zł

 • stabilizację osuwiska skarpa Starego Miasta – I etap: 672 000 zł (wkład własny: 168 078 zł)

 • stabilizację osuwiska skarpa Starego Miasta – II etap: 650 000 zł (wkład własny: 162 500 zł)

 • remont drogi ul. Kąty: 250 000 zł (wkład własny: 40 000 zł)

Proszę pamiętać, że bezpośredni kontakt z mieszkańcami jest dla mnie najważniejszy. Mimo, że od momentu przejęcia przeze mnie stanowiska burmistrza mój rozkłada zajęć jest bardzo napięty, kontakt z przeworszczanami uważam jednak za sprawę priorytetową. Właściwie każdego dnia prowadzę rozmowy z interesantami, którzy przychodzą do mnie wprost, do urzędu. Na takie spotkania jestem najbardziej otwarta, służę rozmową i pomocą, oczywiście w miarę możliwości. Wszelkie sugestie dotyczące miasta są przeze mnie jak najbardziej mile widziane.

Przypominam nieustannie moim pracownikom o naszej, przede wszystkim, służebnej roli wobec mieszkańców Przeworska i potrzebie podnoszenia jakości świadczonych usług. Oczekuję świeżości oraz kreatywności w ich działaniach.

bilde (1)


12 myśli na temat “Wywiad z Burmistrzem Miasta Przeworska Marią Dubrawską-Lichtarską cz.3”

 1. Brawo wreszcie konkretnie i na temat. Szkoda, że nie udało się Pani tego TESCO przeforsowac, ale trudno z taką Radą Miasta na pewno nie jest lekko

  1. teszczo moze beje jak ABW zejdzie z pana S :D:D:D:D:D

 2. kuba pisze:

  Znacznie odmieniła Pani wizerunek pracy Burmistrza i Urzędu ,jeszcze żeby szli za Panią co niektórzy urzędnicy,ale nie można mieć wszystkiego.Ponieważ jesteśmy miastem umierającym /przykład ostatniej imprezy w MOK,pusta widownia/,nie powinniśmy oszczędzać na kulturze masowej z naciskiem na młodzież ,nawet z naciskami na pedagogów i kosztem dziur w jezdni.

 3. Anonim pisze:

  Pani Burmistrz wielkie brawa za dotację dla Szkółki „Orzełek” pokazała Pani że prawidłowy rozwój dzieci z Naszego Miasta leży Pani w sercu

 4. Unnamed pisze:

  A już mi się rzygać za przeproszeniem chce tym całym orłem …

 5. optymista pisze:

  Jak widzę ktoś nareszcie chce to miasto ruszyć z miejsca. Proszę jeszcze tylko trochę przewietrzyć urząd i spółki miejskie z nierobów a będzie prościej.

 6. slomax pisze:

  Odnośnie Orzełka:
  Fajnie, że jest dotacja, przydałoby się jeszcze zadbać, żeby z transferów do klubów ligowych otrzymać jakieś tantiemy również w przyszłości, a nie tylko w momencie przejścia.
  Poza tym, moim skromnym zdaniem piłka nożna w naszym mieście robi się sportem elitarnym, wystarczy zobaczyć czyje dzieci chodzą do Orzełka. Może z dotacji udałoby się opłacić czesne dla kilku bardziej utalentowanych, ale mniej zamożnych dziaciaków.

 7. józef...,., pisze:

  wszystko fajnie Pani Burmistrz , niech tylko Pani nie ulega wszystkim mieszkancom i radnym , wielu z nich niema racji…pozdrawiam.

 8. login pisze:

  A co z inwestorami już prowadzącymi działalność produkcyjno przemysłową, czy im też przysługuje częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości?

 9. zosia pisze:

  A czemu oszczędzać na dzieciach łącząc klasy?Czyż już nie ma na czym oszczędzać,przecież dzieci to nasza przyszłość, inwestujmy ich porządne wykształcenie ile się da,a nie nauka w przepełnionych 30os.klasach. Komu to służy, ani dzieciom ani ich nauczycielom.Chyba powinno nam zależeć na ich godziwym wykształceniu w podstawówkach,by potem mogły iść do dobrych szkół i na dobre studia,a jak od najmłodszych lat postawimy na taką nijakość,byle tylko to co potem? Czym skorupka za młodu…..

 10. Dorota P. pisze:

  Może lepiej tych oszczędności po szkołach poszukać weryfikując słynne ostatnio nauczanie indywidualne,a nie łącząc klasy.Sporo tego w naszym Przeworsku.Może zasadnością przyznawania NI ktoś by się poczciwie zajął,to i oszczędności by troszkę było. Wiadomo każdy na dodatkowe pieniążki patrzy,nauczycielom też się przecież nie przelewa.Poradniom NI na rękę, a nauczycielom tym bardziej. Może tu oszczędności znaleźć,a nie na naszych dzieciach oszczędzać pchając ich w 30 osobowe klasy.Każdy nauczciel z prawdziwego zdarzenia powie,że im mniej liczna klasa tym lepiej.Lepiej i dla niego i dla dzieci,bo może bardziej indywidualnie podejść do każdego.Ale tak oszczędzajmy na dzieciach,tylko potem nie dziwmy się,że marnie maturę zdają i głupie w świat idą, i zwiewają na zmywaki.

 11. slomax pisze:

  Pozwolę sobie nie do końca zgodzić się z powyższymi opiniami.

  Jakoś większość z nas tj pokolenia 30-40 latków uczyło się w klasach 30 (a nawet 35 os) i każdy z nas wyrósł na porządnych i wykształconych ludzi. Co więcej ilość materiału i lekcji była o co najmniej 30% większa niż obecnie. Dlatego nie do końca zgodzę się z wypowiedziami moich poprzedników. Proszę pamiętać, że to czy dziecko kiepsko zda maturę, czy wyjdzie „głupie” w świat nie wynika z przeludnionych klas, tylko z ciągle spdającego poziomu nauczania, mniejszej ilości lekcji, obniżania wymagań na egzaminach. Zauważyłem również, że coraz częściej nauczyciele chorują lub są nieobecni na zajęciach, coraz więcej jest dni wolnych od zajęć, co skutkuje ciągłymi zastępstwami, opuszczaniem materiału, itd.
  Nie chcę rozpętać burzy w szklance wody, ale wydaje mi się, że skoro mamy łączyć klasy, to może zróbmy z 3 klas dwie, w ten sposób nie przeludnimy ich znacznie. Dobrze by też było z części uzyskanych oszczędności zorganizować jakieś dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Heron maszyny Kucab