Powrót

Uzdrowisko Rymanów własnością samorządu

Luty 27, 2013

29 stycznia sto procent akcji spółki Uzdrowisko Rymanów S.A. stało się własnością samorządu województwa i trafiło w ręce marszałka Mirosława Karapyty. Dokument poświadczający przekazanie akcji wręczyła marszałkowi Urszula Pasławska ? podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu.

Salę w sanatorium ?Maria?, gdzie zaplanowano podpisanie umowy komunalizacji ?Uzdrowiska Rymanów? S.A., wypełnili radni miejscowego samorządu, radni wojewódzcy Jerzy Borcz i Janusz Konieczny, pracownicy uzdrowiska i mieszkańcy Rymanowa. Przybyłych gości przywitał gospodarz gminy burmistrz Wojciech Farbaniec. Po nim zabrał głos marszałek Mirosław Karapyta, który przypomniał o znaczeniu, jakie władze województwa przywiązują do przejęcia zarządzania nad uzdrowiskiem Rymanów. ? To prawdziwa perła w koronie, uzdrowisko znane w Polsce i poza jej granicami, które wpisuje się znakomicie w obszar ochrony zdrowia, za który odpowiada województwo. Marszałek zaznaczył, że sejmik województwa natychmiast odpowiedział pozytywnie na czerwcową ofertę komunalizacji niektórych uzdrowisk złożoną samorządom przez ministra skarbu. Już w sierpniu radni zdecydowali o gotowości przejęcia odpowiedzialności za funkcjonowanie podkarpackich uzdrowisk w Horyńcu i Rymanowie. Kiedy tylko pojawiła się realna możliwość komunalizacji uzdrowiska Rymanów, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych sprawnie przygotował wstępny pakiet inwestycyjny dla uzdrowiska i wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu komunalizacji. Marszałek zapewnił także zebranych, że nowy właściciel zachowa dotychczasowy profil uzdrowiska przeznaczając w perspektywie najbliższych 5 lat na potrzeby inwestycyjne kwotę 96 mln złotych. To najwyższy pod względem wartości pakiet inwestycyjny zgłoszony przez województwa zainteresowane komunalizacją uzdrowisk.

Minister Pasławska w swoim wystąpieniu podkreślała, że jest pod wrażeniem sprawności i determinacji władz województwa w zabiegach o doprowadzenie do przejęcia akcji uzdrowiskowej spółki. ?Dziś część majątku Skarbu Państwa przechodzi na własność samorządu. Jestem przekonana, że to będzie dobry gospodarz, który zapewni firmie stabilny rozwój­ ? mówiła Urszula Pasławska. Przyznała także, że to dla niej osobiści szczególna chwila, bo sama ma za sobą doświadczenie samorządowe nabyte podczas sprawowania funkcji wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Odpowiedzialny w zarządzie województwa za ochronę zdrowia Sławomir Miklicz powiedział, że uzdrowisko Rymanów stanie się naturalnym dopełnieniem systemu zarządzanego przez samorząd województwa.

Dyrektor ?Uzdrowiska Rymanów? S.A. Paweł Szczygieł zapewniał, że uzdrowisko jest przedsiębiorstwem, które przynosi stały dochód i nie ma problemów z obsługą kredytów zaciągniętych na modernizację bazy uzdrowiskowej. Wyraził przekonanie, że nowy właściciel będzie wspierał rozwój uzdrowiska i uwzględni potrzeby inwestycyjne w przyszłym regionalnym programie operacyjnym finansowanym z pieniędzy przyszłej perspektywy finansowej UE.

Podpisy pod umową komunalizacji uzdrowiska podpisali w obecności przybyłych licznych gości: podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Urszula Pasławska a ze strony samorządu województwa marszałek Mirosław Karapyta i członek zarządu Sławomir Miklicz. ? ?Mam nadzieję, że planowane przez władze województwa w Rymanowie inwestycje w połączeniu z ciężką pracą załogi sprawią, że to stosunkowo niewielkie uzdrowisko przekształci się w najbliższych latach w prawdziwy kurort wypoczynkowy dla gości z kraju i zza granicy? ? podsumowała uroczystość podpisania umowy na Twitterze minister Pasławska.

 

130129 Rymanów


Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Kucab Heron maszyny