Powrót

Uroczyste otwarcie wyremontowanych odcinków dróg w m. Dobra i Adamówka – Cewków

Grudzień 10, 2012

 

W 2012 r. dzięki staraniom władz powiatu, Powiat otrzymał na usuwanie skutków działania klęsk żywiołowych 4 promesy o łącznej wartości 3 529 995 zł. Za środki te zwiększone o udział własny wykonano 18 odcinków dróg o łącznej długości 16,09 km i wartości 4 801 609,35 zł.
Zadania te wykonano przy współpracy z samorządami gminnymi, które udzieliły powiatowi przeworskiemu pomocy finansowej wysokości: Gmina Stary Dzików ? 170 000 zł, Miasto i Gmina Sieniawa ? 239 285,77 zł, Miasto i Gmina Kańczuga ? 201 204,00 zł, Gmina Jawornik Polski ? 29 107,00 zł, Gmina Zarzecze 15 502,00 zł, Gmina Adamówka ? 328 135,24 zł.

W dniu 6 grudnia 2012 r. dokonano uroczystego otwarcia (dwóch z osiemnastu) odcinków dróg wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ? Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego.

Pierwszy z tych odcinków to cześć drogi powiatowej P 1 556 R Dobra przez wieś o długości 1,395 km i wartości 436 268,70 zł. Drugi odcinek to fragment drogi Nr P 1 553 R Adamówka ? Cewków o długości 0,9 km w m. Pawłowa o wartości 436 268,70 zł.

W uroczystości tej wzięli udział między innymi: Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz ? Śmigielska, Starosta Przeworski Pan Zbigniew Kiszka, Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Pan Adam Woś, Wójt Gminy Adamówka Pan Edward Jarmuziewicz, Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Pan Janusz Uberman, Przewodniczący Komisji Rady Powiatu Przeworskiego Pan Tadeusz Walkiewicz, Dyrektor PZD w Przeworsku Pan Tomasz Lenar, Inspektor Nadzoru Pani Danuta Zięzio, Przedstawiciele Wykonawcy PRD-M z Tomaszowa Lubelskiego na czele z Panią Prezes Marią Zatorską, Radni Rady Powiatu, Rady Miejskiej w Sieniawie i Rady Gminy Adamówka, sołtys wsi Dobra i Pawłowa. Aktu poświęcenia drogi dokonał Proboszcz Parafii Dobra ks. Bolesław Suberlak.

http://powiatprzeworsk.pl/


Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Kucab Heron maszyny