Powrót

Służymy radą i pomocą

Kwiecień 2, 2011

Jak Pan ocenia stan bezpieczeństwa w naszym mieście? W porównaniu z latami ubiegłymi przestępczość rośnie, czy spada?

Myślę, że Przeworsk jest miastem bezpiecznym. Oczywiście stan bezpieczeństwa można oceniać z kilku perspektyw. Chociażby poprzez analizę danych statystycznych; dynamika przestępczości w poszczególnych kategoriach, liczba wykrytych sprawców, liczba wypadków i kolizji drogowych, liczba rannych i zabitych.

Kolejna, to perspektywa społeczna, czyli okresowe badanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i bieżące reagowanie na zgłaszane sygnały.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, w obydwu tych wymiarach, nasza praca oceniana była bardzo wysoko. W 2006 roku żyliśmy w najbezpieczniejszym powiecie w województwie, a województwo podkarpackie było najbezpieczniejsze w kraju. Logika nakazuje więc twierdzić, że byliśmy najbezpieczniejszym powiatem w Polsce. Na takie analizy statystyczne nałożyły się równie pozytywne wyniki badań społecznych, jakie w tym czasie przeprowadzili na terenie powiatu studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego pod kierownictwem doktora Eugeniusza Moczuka.

W kolejnych latach osiągaliśmy bardzo dobre wyniki i utrzymywaliśmy bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego. Życie jest jednak bardzo dynamiczne, a utrzymywanie się w dłuższym okresie czasowym na bardzo wysokim poziomie jest niezmiernie trudne ? wymaga dużego wkładu pracy i zaangażowania. Do tego dochodzi jeszcze czynnik obiektywny, czyli okoliczności i zdarzenia niezależne od nas, przypadki losowe.

Od początku roku odnotowaliśmy niestety więcej przestępstw przeciwko mieniu, czyli kradzieży i kradzieży z włamaniem, i co najbardziej niepokojące ? wzrost liczby poważnych, śmiertelnych wypadków drogowych. Od stycznia na drogach powiatu przeworskiego w 20 wypadkach zginęło już 7 osób. W całym poprzednim roku było 9 ofiar śmiertelnych.

Czy w Przeworsku istnieją regiony szczególnie zagrożone przestępczością?

W kontekście ruchu drogowego na pewno należy wymienić przebiegające przez centrum miasta drogę krajową E-4 i drogę wojewódzką nr 835 relacji Kańczuga ? Sieniawa.

Jeżeli chodzi o przestępczość kryminalną, to nie można powiedzieć żeby jakaś konkretna część miasta była bardziej narażona od innych ? przy małej liczbie przestępstw ich rozkład terytorialny jest dość równomierny.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne to naturalnie wyodrębniły nam się dwie strefy wzmożonego zagrożenia; Rynek i ulice przyległe oraz rejon Dworca PKS i placówek handlowych usytuowanych przy ul. Krasickiego.

Z jakimi problemami, wykroczeniami boryka się najczęściej przeworska służba mundurowa?

Skala i rodzaj sytuacji problemowych, na które musimy reagować, ma w pewnym sensie charakter sezonowy;

W cieplejszych okresach roku, a przede wszystkim w czasie wakacji, najwięcej pracy mamy w godzinach wieczorowo-nocnych na wspomnianym przeze mnie Rynku i ulicach przyległych; przede wszystkim Plac Mickiewicza, Gimnazjalna, Lwowska, Kazimierzowska, Słowackiego. Interwencje policyjne przeprowadzane w tym rejonie dotyczą zakłócania porządku przez nietrzeźwych klientów lokali gastronomicznych i nocnego sklepu.

W czasie roku szkolnego nakładają się na to zagrożenia, występujące od poniedziałku do piątku, w ciągu dnia i we wczesnych godzinach wieczornych, w rejonie Dworca PKS i placówek handlowych usytuowanych przy ul. Krasickiego. Interweniujemy w stosunku do osób nietrzeźwych, które zaczepiają klientów sklepów i przechodniów oraz na zachowania agresywne młodzieży.

Czy funkcjonariusze w Przeworsku prowadzą lub prowadzili jakieś ciekawe sprawy związane z przestępczością na naszym terenie?

Na terenie Przeworska odnotowujemy niewiele przestępstw, a te które występują są dość pospolite. Zdarzają się jednak czasem sytuacje dramatyczne. Tak było jesienią, bodajże dwa lata temu, w godzinach wieczornych. Odebraliśmy zgłoszenie, że nastoletni chłopak wszedł na dach magazynu dawnej cukrowni i grozi popełnieniem samobójstwa. Oprócz policjantów na miejsce przybyły załogi Straży Pożarnej i pogotowia. Policyjny negocjator próbował nawiązać z nim kontakt z ziemi ale bezskutecznie. Chłopak leżał na dachu i nie reagował. Podjęto więc decyzję, że policjant ten wsiądzie do strażackiego dźwigu i z jednym ze strażaków zostanie wyniesiony w górę. Kiedy gondola dźwigu zbliżyła się do dachu okazało się, że chłopak stracił przytomność, ma drgawki i w każdej chwili może spaść. Zwieziono go dźwigiem na dół i karetką został przewieziony do szpitala. Okazało się, że spożył on wcześniej sporą ilość alkoholu, a przyczyną takiego zachowania był zawód miłosny.

Oprócz takich zdarzają się czasami humorystyczne sytuacje, jak ta sprzed kilku tygodni, kiedy złodziej ukradł ze sklepu kurtkę pozostawiając w jej miejsce swoją mocno zużytą, a w jej kieszeni mandat karny ze swoim imieniem i nazwiskiem, jaki otrzymał od policjantów kilkadziesiąt minut wcześniej.

W mieście zauważyłam nowy radiowóz Ford Mondeo, czy będą jeszcze nowe pojazdy? jaka jest zasada ich przyznawania?

Samochody wymieniane są sukcesywnie ? w miejsce wysłużonych otrzymujemy nowe. Każda jednostka Policji wyposażana jest w radiowozy standardowe, takie jak chociażby Kia Ceed, ale pewne uwarunkowania mogą wpływać na to, że pojawiają się radiowozy w pewnym sensie ?specjalne?. Takim Radiowozem jest w Przeworsku wspomniany Ford Mondeo z potężnym 2,5 litrowym silnikiem benzynowym. Szczególnym uwarunkowaniem dzięki któremu otrzymaliśmy ten samochód jest droga krajowa E-4. Policjanci z przeworskiej drogówki mają więc do dyspozycji bardzo dobre narzędzie pracy.

Co jakiś czas w szeregach Policji można dostrzec nową kobietę. Jaki wpływ mają one na męską kadrę policjantów? Dlaczego coraz częściej patrole są mieszane?

🙂 dotykamy modnego ostatnio tematu równouprawnienia kobiet. W Policji, póki co, nie ma jeszcze parytetów, ale w ostatnich latach liczba policjantek rzeczywiście znacząco wzrosła. W Przeworsku pracuje ich 11; 3 w ruchu drogowym, 2 w patrolówce, 2 w Zespole Prewencji, 2 w Wydziale Kryminalnym, 1 w kadrach i 1 jest dzielnicową. Ich obecność jest niezbędna. Są czynności, które w pewnych okolicznościach mogą być wykonane tylko przez policjantkę. Tak jest na przykład w przypadku konieczności przeszukania lub dokonania kontroli osobistej zatrzymanej kobiety.

Jaki mają wpływ na męską część kadry? Na pewno ich obecność wpływa tonująco na emocje ? w towarzystwie kobiety nie wypada zachowywać się zbyt impulsywnie :). No i poprawia się oczywiście sama estetyka służby:). Są niestety i słabsze strony. Tak jak Pani zauważyła dziewczyny pełnią służbę w patrolach mieszanych. Wynika to z tego, że ważnym atrybutem, zwłaszcza w czasie służby patrolowej, jest siła fizyczna. Trudno jest im w tej kwestii dorównać mężczyznom, a bywa to często decydujący czynnik skuteczności działania i bezpieczeństwa własnego policjantów.

Wciąż pokutuje stereotyp niewzruszonego policjanta z pałką, kamienną twarzą, który świadomy władzy czerpie przyjemność karząc zamiast pomagać, pouczać czy stosować profilaktykę, prewencję. Jak przeworski oddział policji obala ten prl-owski mit?

🙂 jeżeli ktoś otrzymuje mandat to trudno się spodziewać, że będzie się on cieszył ze spotkania z policjantem. Ale już tak na poważnie. Myślę, że sugestia zawarta w pytaniu jest bardzo przesadzona. Minęło już dużo czasu od rozwiązania Milicji i społeczność lokalna, przeworska, jak też w całym kraju, zauważają, że Policja jest zupełnie inna instytucją. Od wielu lat pracujemy profilaktycznie w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich, współpracujemy z samorządami, spotykamy się z mieszkańcami, promujemy się na imprezach plenerowych organizowanych dla całych rodzin, służymy radą i pomocą w różnych sytuacjach życiowych. Ważną rolę w tej kwestii odgrywa choćby również większa liczba policjantek :). Wszystko to sprawia, że badania opinii publicznej przeprowadzane cyklicznie na terenie całego kraju oraz lokalnie, sytuują Policję na czołowych miejscach w rankingu instytucji publicznych, które cieszą się najwyższym zaufaniem społecznym. Taka jest rzeczywistość.

W jaki sposób policjanci dbają o sprawność i kondycję fizyczną? Czy jest to wymagane?

Wspomniałem już, że siła i kondycja fizyczna to bardzo ważne elementy w pracy policjanta. Utrzymywanie się na odpowiednim poziomie przygotowania określone jest również naszymi wewnętrznymi przepisami. Corocznie każdy policjant przystępuje do testu sprawności fizycznej. W zależności od płci i wieku składają się na niego; bieg na 1000 m, podciągnięcia na drążku, brzuszki, rzut piłką lekarską i bieg slalomowy po ?kopercie?. Osiągniętymi wynikami musimy mieścić się w wyznaczonych normach. Żeby przygotować się do testu i utrzymywać dobrą formę przez cały rok uczestniczymy w cotygodniowych 1,5 godzinnych zajęciach sportowych. Zimą wynajmujemy halę w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Krasickiego, a w cieplejszych miesiącach korzystamy z obiektu przeworskiego MOSiR-u. Każdego dnia policjanci mogą również korzystać z siłowni, jaka powstała po ostatnim generalnym remoncie budynku komendy. Efekty są bardzo dobre.

Gdzie doszkala się i dokształca kadra?

System policyjnego doskonalenia generalnie składa się z trzech poziomów. Bieżące szkolenia organizowane są na poziomie komendy powiatowej. Najczęściej prowadzone są one przez kadrę kierowniczą oraz miejscowych policjantów – specjalistów z różnych dziedzin, którzy odbywają swoje szkolenia na poziomie komendy wojewódzkiej. Ostatnim poziomem jest system szkolenia centralnego. W zależności od dziedziny w jakiej pracują,. Policjanci kierowani są na różnego rodzaju szkolenia i kursy specjalistyczne do szkół i ośrodków szkolenia usytuowanych w całym kraju; na przykład ruch drogowy szkoli się w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pod Warszawą, podobnie z resztą jak negocjatorzy policyjni, specjaliści do spraw nieletnich, patologii społecznych i prewencji kryminalnej. Również w tych trzech ostatnich dziedzinach, a także dla dyżurnych i dzielnicowych, szkolenia prowadzi Szkoła Policji w Katowicach. Służby kryminalne mają swój ośrodek aż w Pile. Zwieńczeniem pracy wszystkich placówek na terenie kraju jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, która kształci kadrę oficerską.

Czy w wyjątkowy sposób policjanci z naszego regionu przygotowują się do Euro 2012?

Mniej więcej od dwóch lat system szkolenia obejmuje swoim zakresem zabezpieczenie Euro 2012. Na zasadach opisanych przeze mnie wcześniej specjaliści uczestniczą w szkoleniach centralnych i wojewódzkich, by później prowadzić je w jednostkach terenowych. Są to zajęcia z zakresu teorii, stosowania i egzekwowania prawa, a także organizacji i taktyki działań zabezpieczających.

Ważnym elementem są również szkolenia językowe. W przeworskiej komendzie, razem z nami, języka angielskiego uczą się policjanci z Jarosławia.

Przygotowujemy się przede wszystkim do zabezpieczania przejazdu kibiców, którzy podróżować będą na Ukrainę i z powrotem, ale zapewne część naszych policjantów oddelegowana zostanie również do służby bliżej aren, na których odbywać się będą mecze.

Z jakimi służbami współpracują policjanci (służby celne itd.)?

Na co dzień naszymi sojusznikami są załogi przeworskiej straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Razem z nimi pracujemy w najcięższych warunkach; na miejscach wypadków drogowych czy pożarów. Z przeworską Strażą Miejską dbamy o porządek publiczny na terenie miasta ? głównie w środy i soboty ? w dni targowe. Bezpieczeństwa w rejonie przeworskiej stacji kolejowej pilnujemy wspólnie z lokalną Służbą Ochrony Kolei. Cyklicznie organizujemy wspólne działania ze Służbą Celną oraz Inspekcją Transportu Drogowego. Policjant jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a inny z kolei pełni dyżury w Punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych ofiar przemocy i ich rodzin, gdzie razem z psychologiem, prawnikiem, socjologiem i pedagogami służą pomocą i poradą osobom w dramatycznych sytuacjach życiowych. Systematycznie uczestniczymy w posiedzeniach miejskiej komisji zajmującej się sprawami bezpieczeństwa i profilaktyki. Staramy się być wszędzie, gdzie nasza obecność może wpływać na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie Przeworska.

Czy uważa Pan, że internet to dobre miejsce na zamieszczanie komunikatów policji? dlaczego?

W wielu dziedzinach życia, a przede wszystkim w szeroko pojętej komunikacji społecznej, funkcjonujemy w rzeczywistości wirtualnej. Aby w ogóle mówić o funkcjonowaniu w świadomości mieszkańców, pokazywać i promować swoje pozytywne oblicze, Policja musiała się dostosować do tych warunków. Chcemy docierać do jak największej liczby mieszkańców, nie tylko informować o przestępstwach i wypadkach, ale korzystać z szansy jaką daje Internet na udzielanie porad i wskazówek jak bezpiecznie żyć, spędzać wolny czas, wypoczywać, mieszkać, jeździć samochodem.

Z drugiej strony jest to bardzo szybka i dyskretna forma kontaktu z nami. Od czasu uruchomienia skrzynki pocztowej odebraliśmy wiele zgłoszeń o sytuacjach i zachowaniach, które wzbudzały niepokój u mieszkańców Przeworska. Jest to dla nas bardzo cenne źródło informacji i odbioru aktualnych nastrojów społecznych oraz wskazówek w kwestii bezpieczeństwa.

Tym większa nasza wdzięczność dla Państwa za zaproszenie nas do współpracy i możliwość zaistnienia w ramach nowej, ciekawej i na pewno bardzo potrzebnej inicjatywy jaką jest portal Mój Przeworsk. Dziękujemy.

Czy na koniec chciałby Pan coś przekazać czytelnikom naszego portalu?

Chciałbym zwrócić uwagę, że współcześnie na poprawę stanu bezpieczeństwa może mieć wpływ każdy człowiek. Życie toczy się tak dynamicznie, że do utrzymania porządku prawnego, nawet w tak niedużym mieście jak Przeworsk, niezbędna jest nie tylko współpraca Policji z instytucjami i organizacjami publicznymi, ale równie ważna jest aktywność i zaangażowanie jego mieszkańców. Zachęcam wszystkich do kontaktowania się z nami przy pomocy poczty elektronicznej na adres przeworsk@podkarpacka.policja.gov.pl. Proszę przesyłać swoje uwagi co do stanu bezpieczeństwa w poszczególnych częściach miasta, informacje o niepokojących zjawiskach i zachowaniach, a także sugestie dotyczące lepszej organizacji służby przeworskiej Policji. Zapewniam, że żadne zgłoszenie nie zostanie pozostawione bez reakcji i odpowiedzi. Dziękuję.

Z Oficerem Prasowym Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku podkom. mgr. Andrzejem Trelką rozmawiała Aurelia Kubas.

Siłownia naszej Przeworskiej Policji


2 myśli na temat “Służymy radą i pomocą”

  1. Marcin pisze:

    jeden z lepszych wywiadów!…

  2. Hej.Gratulacje z powodu bardzo dobrze napisanego kawalka.Calkiem duzo mozna znalezc w necie na ten temat ale tutaj autor wszystko objasnia jak nalezy.Hej!

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Heron maszyny Kucab